Studentky SGO pronikly na diplomatickou půdu modelu OSN

Všechno začalo před půl rokem, kdy jsme se přihlásily do projektu Pražského studentského summitu.dsc00160.jpg

Po úspěšném splnění podmínek přijímacího řízení – zaslaly jsme eseje dvě hodiny před uzávěrkou 😀 – jsme se jako delegátky Konga zúčastnily půlročního maratónu víkendových workshopů v Praze, které obsahovaly (nejen) cizojazyčné přednášky významných osobností (např. Cyril Svoboda, Jan Mühlfeit, Richard Graber). Toto nás připravilo na vyvrcholení summitu – závěrečnou konferenci. 6. března 2009 jsme plné očekávání přijely do Prahy na slavnostní zahájení v reprezentativních prostorách Obecního domu, kde jsme se při energickém projevu Moniky Langerové už cítily jako skutečné diplomatky. Následující jednání probíhala v luxusním hotelu Hilton Praque, kde každá z nás hájila zájmy Konga v orgánech OSN – Valné shromáždění (Veronika Václavíková, 2. D), ECOSOC (Hana Tenglerová, 3. A) a WTO (Monika Langerová, 3. A). Po tři dny jsme během náročných jednání schvalovaly rezoluce a deklarace ve prospěch politiky „naší“ země.

Během konference jsme také absolvovaly recepce, koktejly, číše vína a další společenské události, které vyvrcholily už neformálním Social Eventem, kde jsme se přestrojily do kostýmů filmových hvězd a nadobro tak opustily diplomatické pole – alespoň pro letošní rok.

Nakonec jsme se všechny shodly na tom, že ať už jednání bylo jakkoli náročné, Pražský studentský summit byl pro nás obrovským osobním i profesním přínosem a už se těšíme na příští ročník.

Hana Tenglerová, Monika Langerová, Veronika Václavíková

Studentkám děkujeme za snahu a píli, kterou vynaložily na přípravu jednotlivých workshopů. Věřím, že zkušenosti, které získaly,  jim budou užitečné pro další práci a příští rok na summitu vše ještě více zúročí.

Mgr. Kateřina Hertlová

Kategorie: Studentský parlament