Mgr. Tkáčová mezi 30 nejlepšími pedagogy Moravskoslezského kraje

V pátek 27. 3. 2009 při příležitosti oslav Dne učitelů předali na Slezskoostravském hradě v Ostravě náměstkyně hejtmana pro školství, sport a tělovýchovu Mgr. Věra Palková spolu s náměstkem hejtmana pro regionální rozvoj doc. Marianem Lebiedzikem ocenění nejlepším pedagogům Moravskoslezského kraje. 

Ze všech pedagogických pracovníků kraje bylo navrženo 148, ale v konečném výběru toto ocenění obdrželo pouze 30 nejlepších.  Velmi nás těší a jsme hrdí na to, že v tak silné konkurenci byla leots (stejně jako Mgr. Dana Pavelková v roce 2007) oceněna Mgr. Kamila Tkáčová. Proto bychom jí rádi za vedení školy touto cestou veřejně poděkovali, pogratulovali a popřáli hodně úspěchů a inspirativních nápadů v další práci.

Kategorie: Aktuality