Jeden svět na školách

Celorepublikové dotazníkové šetření společnosti Člověk v tísni, do nějž se zapojili i žáci naší školy, mapovalo postoje mladých lidí v různých oblastech života. Výsledky tohoto šetření najdete zde.

Kategorie: Aktuality