Den Guatemaly

Na konci února jsme přivítali na naší škole rodilého mluvčího z Guatemaly. Přijel Jacobo.
Postřehy studentky ze 4.ročníku: V pátek 27.2.2009 byla naše škola poctěna návštěvou guatemalského rodáka Jana Jacoba Lisky. Jacobo, jak se nám hned při prvním setkání familiárně představil, v sobě svůj jižanský původ opravdu nezapře a to jak po stránce vizuální, tak způsobem vystupování. Po celou dobu své návštěvy zářil optimismem, rozdával úsměvy na všechny strany a okouzlil tak nejednu studentku 🙂

Úkolem nás – maturantů ze španělštiny – bylo seznámit Jacoba s kulturními památkami našeho města, samozřejmě španělsky. A přestože jsme si občas nebyli svými větami úplně jistí, Jacob se ukázal jako nadšený posluchač a občas nás zaskočil doplňujícími otázkami, na které jsme se hned pohotově snažili nalézt odpověď. Někdy ovšem marně… no, řekněte, kdo z vás by věděl, co se skrývá za zdmi Slezského muzea, nebo proč má kovové monstrum na Dolním náměstí představovat zrovna špióna? 🙂
Následně nám Jacob na oplátku představil svou rodnou zemi, Guatemalu. Poutavé vyprávění, na kterém jsme si mohli ověřit naši znalost španělštiny, doplnil fotkami, aby náš pohled na Guatemalu byl co nejautentičtější. Jeho výklad si přišli poslechnout i pan Petlach, který pokyvováním potvrzoval správnost geografických poznatků, a paní ředitelka Pazderníková.
Pan profesor Plaček si pro Jacoba připravil malé překvapení. V místním lokále koupil nefalšovanou guatemalskou kávu a hrneček této opravdu nádherně voňavé kávy postavil před Jacoba. Úkol byl jasný….jaká je země původu? A věřte nebo ne, uhodnul hned napoprvé!
Na závěr jsme Jacobovi předali upomínkové dárečky, které věnovalo město Opava a s poděkováním za příjemně strávený čas jsme se rozloučili.
Myslím si, že beseda byla velmi příjemným zážitkem pro obě strany a nebylo by na škodu si toto setkání někdy v budoucnu opět zopakovat.
Viva Guatemala! Viva 🙂

Lucie Ondráschková

09_02_27_Guatemala

Kategorie: Cizí jazyky