SMRT – téma 43. ročníku biologického olympiády

Tak jako v každém roce, tak i v letošním roce proběhlo na SGO školní kolo biologické olympiády. Každý ročník je věnován určitému tématu, kterým tentokrát je „Smrt jako součást života“. Proč právě toto téma? Autoři zadání říkají toto: „Smrt se v dnešní době stala takřka tabuizovaným tématem. Dnes umírají staří lidé především v nemocnicích nebo jiných zařízeních sociální péče, proto si ani neuvědomuje, jak je smrt běžná. Dříve tomu bylo jinak. Lidé mají v současnosti tendenci považovat za „přirozenou“ smrt jen úmrtí způsobené stárnutím. V přírodním podmínkách je ale nepřeberné množství způsobů, jak umřít, a většina z nich je pro určité organismy doslova přirozená.“ 

Školního kola se celkem zúčastnilo 28 soutěžících, kteří byli rozděleni do dvou kategorií, kategorie A zahrnovala 4. a 3. ročník, kategorie B zbylé ročníky. Všichni se nejprve museli vypořádat s praktickým poznáváním rostlin a živočichů, poté měřili úroveň svých znalostí vědomostním testem. Obě části prvního kola byly vyhodnoceny a následně byli vybrání úspěšní řešitelé, kteří postoupili do kola druhého, obsahujícího praktickou a teoretickou část zaměřenou na masožravé rostliny.  A jak to vše dopadlo? Vítězem kategorie A se stal Lukáš Koutný ze 4.A, s malou ztrátou na vítěze se na druhém místě umístila Lucie Lomičová z téže třídy a třetí místo vybojoval Pavel Říčný, 3.C. V kategorii B první tři místa obsadily studentky 2.B, a to v tomto pořadí: 1. místo – Lenka Pompová, 2. místo – Radka Schreierová a 3. místo – Lucie Střižíková. Všem zúčastněným děkujeme, vítězům blahopřejeme a přejeme vše dobré v krajském kole, kam postupují vítězové jednotlivých kategorií.

09_02_26_Olympiada z biologie

Kategorie: Biologie