Seminaristé dějepisu se seznamují s Maticí slezskou

Předseda Matice slezské In. V. Kočvara.jpgVe čtvrtek 26. února 2009 se žáci semináře z dějepisu 3. ročníku vydali na svou další exkurzi. Tentokrát se chtěli seznámit s dějinami jedné z důležitých institucí v Opavě, Matice slezské. Zasedli proto v konferenční místnosti v Matičním domě na Rybím trhu a věnovali plnou pozornost Ing. Vlastimilu Kočvarovi. Jako současný předseda Matice slezské je skutečně kompetentní osobností a mohl nás zasvěceně poučit.

Pro začátek nám přednášející popsal snahy národních buditelů v 19. století. Obhajoba zájmů Slezanů v Rakousku vedla ke vzniku Matice opavské, prvním předsedou se stal Ludvík Ochrana. Matice si vytyčila své cíle, které postupně naplňovala. Přišli také noví členové, a to osobnosti skutečně věhlasných jmen, jako Vincenc Prasek či Jan Kolofík. Matice získala do svého vlastnictví domy na Rybím trhu, které se staly centrem národnostního dění v Opavě i v okolí města.

V další části svého vyprávění se pan Kočvara věnoval proměně Matice po roce 1918, kdy se její existence zdála zbytečná, instituce však pro sebe brzy našla nové úkoly a pokračovala v podpoře školství, vědy i osvěty.

Zdá se, že Matice je živý organizmus, který je národu skutečně potřebný. Existoval však režim, který jím opovrhoval, odsuzoval ho a nakonec ho zničil – režim komunistický. S výjimkou krátkého oživení činnosti Matice – již se slovem slezská v názvu – ve 2. polovině 60. let tato instituce nesměla pracovat. Vzkřísila ji až demokratizace po roce 1989. A Matice slezská opět nalezla oblasti, v nichž je její činnost vítaná a nepostradatelná.

Takové bylo celkové vyznění besedy. Dozvěděli jsme se řadu faktografických údajů, ale my jsme na tomto místě chtěli zachytit spíše atmosféru našeho setkání s panem Kočvarou. Jeho vystoupení bylo velmi živé, nehledal „vědátorské“ výrazy a o to byl jeho projev přitažlivější. Zbývá tedy poděkovat za jeho vstřícnost a jemu i Matici slezské popřát hodně elánu do dalších let činnosti.

Mgr. Magda Hrstková

Kategorie: Dějepis