Exkurze v Komerční bance

Ve čtvrtek 26. února 2009 byli studenti semináře MKV 3. ročníku zváni na exkurzi do opavské pobočky Komerční banky na Ostrožné ulici. Studentům byla představena celá řada produktů, kterých mohou v bance využívat. Okrajově se paní Šindlerová dotkla také celkového bankovního systému, řízeného Českou národní bankou. Přednáška obsahovala rovněž seznámení s výhodami a nevýhodami připojištění v bance a samozřejmě i informace o zřizování úvěru a jeho splácení. Po této diskuzní prezentaci byli žáci provedeni celou budovou banky. Navštívili i místa, kam se řadový občan většinou nedostane. Exkurze po budově byla také provázena vhodně odlehčenými informacemi o funkcích jednotlivých sekcí. Na úplný závěr se dostali i do místnosti se sejfy, ve kterých se nalézají ty největší cennosti zákazníků banky.

Díky tomuto skvělému programu se žáci mohli seznámit s tématikou bankovnictví a finančnictví vůbec z úplně jiné stránky, než by kdy mohli ve škole. Děkujeme proto pobočce banky, že nám tuto možnost poskytla, a jejím pracovníkům za vstřícný přístup.

 

Tomáš Hrstka 3.B

Kategorie: Základy společenských věd