Školní kolo olympiády ve francouzštině

Školní kolo olympiády ve francouzském jazyce na Slezském gymnáziu se uskutečnilo dne 3.2. 2009.

Zúčastnilo se celkem 24 studentů  z 1.-3. ročníku.

 Obsahovala celkem  tři části: zprvu všichni prošli částí poslechovou s následným vyplněním písemného testu. Po jeho vyhodnocení postoupilo nejúspěšnějších 16 studentů do oblasti konverzační – druhým úkolem bylo pohovořit samostatně o konkrétním obrázku, v části závěrečné pak studenti konverzovali s porotou na téma, které si vylosovali.

Zhodnotit výstupy studentů mnohdy nebylo snadné, ale nakonec se porota shodla v následujícím:

            Nejúspěšnější studentkou  a zároveň reprezentantkou Slezského gymnázia v okresním kole olympiády ve francouzštině, které se bude konat 19.3. 2009 v Ostravě, se stala Magda DAŇKOVÁ ze 3. ročníku, 2. místo patří Vendule SCHVANOVÉ ze 3.A a 3. místo obsadila Lucie ŠIMKOVÁ rovněž ze třídy 3.A.

 

            V nižší kategorii patří  1.-2. místo Petře ŠINDELÁŘOVÉ ze třídy 2.A a Adéle QUITTKOVÉ z 2.C, 3.- 4. místo studentkám Barboře ŠALDOVÉ z 1.A a Petře HOLEČKOVÉ z 2.A .

 

Blahopřejeme nejen vítězkám obou kategorií, ocenění si zaslouží i ostatní  účastníci školního kola už proto, že se výuce tohoto jazyka věnují teprve druhým rokem a jejich snaha uspět byla vskutku nepřehlédnutelná.

 

Mgr. Lenka Bartoňková

Kategorie: Cizí jazyky