Studentská galerie

Den Tří králů se stal pro studenty Slezského gymnázia slavnostním. Byla poprvé otevřena školní galerie a slavnostně zahájena první výstava studentů s názvem „STREET ART“, kterou v 16.30 uvedla Mgr. Michaela Nová.

Francouzským musette walter Petite boutique v aranžmá Otty Eckelmanna nás naši studenti Kristýna Hrádková a Jan Musila z I. A přenesli do atmosféry francouzských ulic a kaváren. Za přípravu děkujeme paní učitelce Taťáně Pokorné ze Základní umělecké školy Václava Kálika.

Než vznikl název výstavy a vůbec celá myšlenka otevřít galerii, řešili studenti nelehký výtvarný úkol – navrhnout pro město Opavu sochu. Tento úkol se jim více než povedl, naučili se výtvarně zpracovat své myšlenky a prezentovat je. Pak přišel další nápad – zkrášlit okolí školy. Začali jsme tedy navrhovat graffiti pro zídku v atriu a sochy kolem školy. Nápadů přibývalo, vznikl také název naší první výstavy STREET ART, který je výpovědí o tom, jak vnímáme okolí, město. Co nás každý den inspiruje, jak moc nás formuje městská kultura, jak ji vnímáme a jak ji chceme vnímat, o tom je naše výstava.

V rámci vernisáže jste mohli zhlédnout film Basquiat. Natočil ho v roce 1996 přítel Basquiata Julian Schnabel s Jeffreyem Wrightem v hlavní roli a s Davidem Bowiem v roli Andyho Warhola.

Příběh vypráví o životě mladého amerického umělce Jeana-Michaela Basquiata. Narodil se 22. prosince 1960 v New Yorku, kde také 12. srpna 1988 zemřel. Vyrůstal na ulici a tvořil graffiti. Jako umělec se poprvé dostal do povědomí veřejnosti v červnu 1980, kdy se účastnil výstavy The Times Square Show. Ta upoutala pozornost newyorského uměleckého světa a graffiti se stalo uměním a v USA módní záležitostí.

Ve čtvrtek 8. ledna 2009 proběhla v učebně 135 přednáška, která navazovala na studentskou výstavu. Tématem bylo umění ulic – graffiti, street art, pop art. Zaměřili jsme se na jejich historii a nejznámější představitele.

Až se trochu oteplí a sníh roztaje, pustíme se do zkrášlení okolí školy. Pokud budete mít, vážení studenti, chuť přidat se, navrhněte graffiti pro naši zídku a zastavte se u Mgr. M. Nové nebo ve čtvrtek od 14.30 ve výtvarném kroužku. Sponzorem celé této velké akce je společnost COLORLAK, a.s.

Proč jsme otevřeli galerii:

09_01_19_Výstava studentů - STREET ART

Děkuji všem, kteří se podíleli na výstavě.

Mgr. M. Nová

Kategorie: Estetická výchova (hudební a výtvarná výchova), Volnočasové aktivity