Soutěž v německém jazyce se setkala s velkým zájmem studentů

15. 1. 2009 se konalo na Slezském gymnáziu školní kolo soutěže v německém jazyce. Přestože žáků, kteří studují němčinu, není zdaleka tolik jako těch, kteří pokračují ve studiu angličtiny, byly jsme velmi potěšeny účastí studentů druhého i třetího ročníku.
Školního kola se zúčastnilo 15 žáků a všichni prokázali velmi dobré schopnosti a znalosti jak v poslechové části, tak v části písemné a samozřejmě i konverzační. Přesto jsme musely rozhodnout o těch nejlepších.

Nejúspěšnější účastníci letošního školního kola v kategorii III. A jsou tedy tito:
1. místo a postup do okresního kola – Veronika Václavíková 2. D
2. místo a postup do okresního kola – Nikol Blokeschová 3. C
3. místo – Gabriela Rybková 3. B

V tomto školním roce se podařilo obsadit i kategorii III. B. 1. místo získal a postup přímo do krajského kola si zajistil Jan Kopřiva ze třídy 2.D.

Všem za účast i snahu děkujeme a věříme, že tuto zkušenost v budoucnu zúročí.

16. 1. 2009
Mgr. Monika Martínková

Kategorie: Cizí jazyky