Olympiádu v anglickém jazyce vyhrála Alena Glabazňová

Dne 26. ledna proběhla na Slezském gymnáziu olympiáda v anglickém jazyce. V letošním roce se jí zúčastnilo 41 studentů prvního až třetího ročníku.

Soutěž byla rozdělena do dvou částí. Nejprve všichni studenti absolvovali  poslech a písemný test Use of English a Reading a nejlepších 11 postoupilo do ústního finále. Zde soutěžící konverzovali s porotou na vylosované téma a potom  v krátkých dialozích řešili ve dvojicích nejrůznější situace. Porota složená z vyučujích Aj měla potom nelehký úkol zhodnotit předvedené výkony a určit nejlepší. Vzhledem k velmi dobré úrovni všech finalistů to nebylo opravdu nic snadného,  ale nakonec došli hodnotitelé k následujícím výsledkům. Na čtvrté místě skončila Lenka Pompová ze 2.B, třetí místo obsadila Veronika Solnická ze 3.B, druhé místo bral Jan Kostera z 1.A a vítězkou se stala Alena Glabazňová ze 2.A

Nutno říci, že ani zbývající soutěžící se nemusí za svoje výkony stydět, protože porota s uspokojením konstatovala, že znalosti soutěžících potrzují zvyšující se úrověň zvládnutí toho jazyka, kterou jistě uplatní i mimo školu.

Dva nejlepší studenti, Glabazňová a |Kostera, postupují do okresního kola olympiády v anglickém jazyce , která se koná 23.2.2009.  Věříme, že i zde prokáží své nesporné kvality.

Kategorie: Cizí jazyky