TRANSLATOR OF THE YEAR 2008

Vyučujíci anglického jazyka na Slezském gymnáziu vyhlašují již 4. ročník soutěže o nejlepšího překladatele školy.Soutěže se mohou zúčastnit všichni studenti našeho gymnázia v kategoriích próza (Překlad 2 a 3 níže) a poezie (Překlad 1). Zájemci se přihlásí u svých vyučujících anglického jazyka do pátku 12.12.2008. Uzávěrka soutěže je 9.1.2009. Texty je třeba odevzdat napsané na počítači, ručně psané překlady nebudou přijímány.

Kategorie: Cizí jazyky