STUDENTI SGO SE VRÁTILI Z LONDÝNA

Další, z dnes již tradičních zahraničních výjezdů, mají za sebou studenti Slezského gymnázia v Opavě. Tentorát strávilo 42 účastníků zájezdu týden v hlavním městě Velké Británie Londýně.

Celou akci zorganizovali vyučující anglického jazyka. Po čtřiadvaceti hodinách v autobuse všichni vystoupili v Greenwichi, odkud se vypravili lodí po Temži do Westminsteru. Při krásném počasí si mohli vychutnat nezvyklé pohledy na bývalé londýnské doky v East Endu, přebudované na moderní čtvť s výškovými budovami nejroztodivnějších tvarů. Také známé londýnské památky jako Tower, Tower Bridge, Monument, St.Paul´s Cathedral či Globe Theatre vypadají z řeky jinak, než jak je známe z obrázků.

V dalších dnech studenti potom viděli prakticky všechny významnější historické budovy a muzea v City, Westminsteru a West Endu a zajeli se také podívat na zámek Jindřicha VIII. v Hampton Court. Těžko říci, která místa udělala na studenty největší dojem, ale podle ohlasů to byla především muzea Natural History, Science a British a v neposlední řadě také National Gallery.

Aby studenti nebyli jen pasivními účastníky, dostali za úkol připravit si informace o nejznámějších místech Londýna, a tak se postupně vystřídali v rolích průvodců, kteří seznamovali své kolegy se zajímavostmi jednotlivých objektů. Měli tak možnost si v praxi vyzkoušet, jak to vypadá, když mají svým výkladem zaujmout pozornost většího množství posluchačů.

Studenti se vrátili obohaceni nejen o poznání pamětihodností tohoto velkoměsta, ale seznámili se i se životem v anglických rodinách, kde byli ubytováni. Dostali tak možnost procvičit si své znalosti anglického jazyka přímo v reálných situacích (a nejen v inscenovaných dialozích jako ve škole).

Kategorie: Cizí jazyky