Stránka výchovné poradkyně

Mgr. Lenka Weiglhoferová

e-mail: weiglhoferova@slezgymopava.cz
telefon: 553 710 542

Konzultační hodiny:
Pondělí: 8.00 – 8.45
(Po dohodě možno i v jiné době.) v kabinetě 104

Vyhláška č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Informace pro žáky:

Studium: Jak se správně učit
Maturita: Nová maturita
Přípravné kurzy na VŠ: Institut Sokrates, TUTOR, Národní srovnávací zkoušky
Studium na VŠ: Vysoké školy, SCIO, Přihláška , Odvolání, Vzory odvolání
Studium na VOŠ: Přehled VOŠ 1, Přehled VOŠ 2
Pomaturitní studium jazyků: Jazykové školy
Příprava na trh práce: Jak hledat práci, Životopis, Průvodce světem povolání

Studium, stipendia, stáže, vzdělávací programy a dobrovolnické aktivity v Evropě:

Deset rad jak zvládnout maturitu: http://www.kampomaturite.cz/clanky-o-tom-jak-udelat-maturitu/jak-udelat-maturitu-10-rad-jak-zvladnout-maturitu.

Kategorie: Hlavní nabídka