Projektový den v rámci SPORT TOGETHER na Slezském gymnáziu

27. 11. 2008 – Dne 25. 11. 2008 se uskutečnilo již druhé setkání studentů Slezského gymnázia a Gymnazija v Rydultowech v rámci projektu přeshraniční spolupráce SPORT TOGETHER, financovaného z prostředků EU.Akce probíhala v několika rovinách. Nejprve naše polské partnery přivítala v prostorách školy paní ředitelka Ing. Milada Pazderníková a hned poté se rozběhl keramický seminář pod vedením polských vyučujících. Účastníci se rozdělili do tří skupin a polští studenti ukázali a vysvětlili různé výtvarné techniky. V jedné skupině vyráběli ozdobné kachle, ve druhé šperkovnice a v další náušnice a drobné šperky. Mezitím si sportovní část zájezdu, včetně ředitelek obou škol, pod vedením Mgr. Hertlové procvičila fyzickou připravenost a vyšlapala na Hlásku, odkud pohlédla na centrum Opavy z ptačí perspektivy. Sportovci – volejbalisté SGO zatím, pod taktovkou Mgr. Holušové, připravili ve víceúčelové hale vše potřebné k přátelskému utkání ve volejbale chlapců. Naši hráči utkání vyhráli 3 : 0, ale díky časové rezervě si ještě zahráli i dalších pár setů.

Odpoledne se nakonec všichni účastníci sešli v hale, kde bylo nachystané pohoštění. Pak už nezbývalo nic jiného než se rozloučit a ukončit tím naše druhé společné setkání. Už teď se těšíme na třetí společnou akci, kterou je lyžařský pobyt v Krkonoších.

Mgr. Zuzana Holušová

Kategorie: Projekty