Projekt Eurogymnázia – motivační seminář na Slezském gymnáziu


Ve středu 19. 11. 2008 proběhl na naší škole úvodní motivační seminář vyučujících cizích jazyků v rámci projektu Eurogymnázia, který sdružuje devět partnerských škol Moravskoslezského kraje.

Cílem tohoto semináře bylo, aby se učitelé cizích jazyků jednotlivých partnerských škol vzájemně poznali a mohli si vyměnit zkušenosti s výukou cizích jazyků na svých školách. Další setkání spojené s prezentacemi příkladů toho, co se osvědčuje ve výuce cizích jazyků na jednotlivých školách, se uskuteční opět na Slezském gymnáziu v dubnu 2009. Věřím, že se budeme mít na co těšit.

Kategorie: Cizí jazyky