Pro zájemce o studium ve školním roce 2009/2010

 1. Proč studovat na Slezském gymnáziu
 2. Proč právě naše škola
 3. Přijímací řízení
 4. Náplň studia
 5. Zájmová činnost na škole
 6. Projekty školy
 7. Zahraniční spolupráce

 1. Proč studovat na Slezském gymnáziu
 2. Slezské gymnázium, Opava, příspěvková organizace, univerzitní gymnázium Slezské univerzity v Opavě, je veřejnou státní školou, která poskytuje ve čtyřletém studijním cyklu úplné střední vzdělání. Vybaví žáky všeobecným rozhledem, a tím je připraví nejen pro vysokoškolské studium všech směrů (ekonomických, technických, lékařských i společenskovědních), ale také pro studium na vyšších odborných školách.

  Úroveň vzdělávání je potvrzena přidělením ratingu International Education Society London (IES) s hodnocením „Kvalitní instituce na velmi dobré profesionální úrovni“.

 3. Proč právě naše škola
 4. Je umístěna v prostorných, pro výuku dobře vybavených objektech na Zámeckém okruhu. K výuce jsou využívány odborné učebny, laboratoře a multimediální učebny. Kvalita vyučovacího procesu je dána nejen odborně a pedagogicky způsobilými učiteli, ale také úzkou spoluprací se Slezskou univerzitou v Opavě a jejími ústavy.

  Jako jediná ze SŠ nabízí jazykově nadaným žákům posílenou výuku cizích jazyků (5 hodin týdně) již od 1. ročníku, s možností přípravy k vykonání mezinárodních jazykových zkoušek (FCE, Zertifikat Deutsch, DELF). Podporou jazykových dovedností je od školního roku 2008/2009 výuka semináře z historie v anglickém jazyce.

  Talentovaným sportovcům umožňujeme i nadále se aktivně věnovat svým sportům díky individuálnímu přístupu v průběhu studia.

 5. Přijímací řízení
 6. Přijímací řízení proběhne v měsíci dubnu 2009. Plánujeme otevřít 4 třídy (tj. 120 žáků).

 7. Náplň studia
 8. Vnitřně diferencovaný učební plán umožňuje profilovat vzdělávací cestu podle zájmů žáků výběrem volitelných předmětů v průběhu studia (počínaje 3. ročníkem). Žáci si mohou vybírat např. z těchto volitelných předmětů:
  semináře z cizích jazyků, matematiky, fyziky, chemie, biologie, dějepisu (také v anglickém jazyce), zeměpisu, společenskovědní seminář, multikulturní vzdělávání, seminář z dějin umění, jazykový a literární seminář, seminář z neformální logiky, programování, základy obchodní korespondence. Podle zájmu je možno otevřít i další semináře.

  Žáci se učí dvěma cizím jazykům – v jednom jazyce pokračují ze ZŠ a k tomu přibírají podle vlastního výběru AJ, NJ, FJ, ŠJ nebo RJ.

 9. Zájmová činnost na škole
 10. Žáci mohou navštěvovat některé z kroužků, které při škole pracují:

  • kroužek programování v Delphi
  • kroužek elektroniky
  • kroužek výtvarný
  • kroužek ekologie
  • sportovní kroužky (volejbal, gymnastika, pohybové skladby, florbal, basketbal)

 11. Projekty školy
 12. Slezské gymnázium se podílí na řešení projektů:

  • Help P3: Charitativní projekt na podporu informovanosti o poruchách příjmu potravy
  • SPORT TOGETHER: Projekt spolupráce pod záštitou Euroregionu Silesia s gymnáziem Rydultowy (Polsko)
  • Porozumění napříč obory: Projekt spolupráce s partnerským gymnáziem v Liptovském Mikuláši

 13. Zahraniční spolupráce
 14. Slezské gymnázium úspěšně podporuje a rozvíjí výměnné pobyty nejen učitelů, ale především žáků se zahraničními partnerskými školami. Spolupráce s gymnáziem ve Weidenu (SRN) a školami v dalších evropských zemích umožňuje našim studentům nejen poznávat život jiných národů, ale i rozvíjet jejich jazykové dovednosti.

Kategorie: Zájemci o studium