Francouzský podzim v Ostravě

aneb po stopách současné francouzské literatury

V rámci akce Francouzský podzim v Ostravě, jež se konal ve dnech 1. – 31. 10. 2008 pod záštitou společnosti Alliance francaise, jsme měli možnost navštívit 23. 10. 2008 přednášku profesora Dominiqua Viarta, který přednáší o současné literatuře na univerzitě ve francouzském Lille. S vyhlídkou na příjemně strávené dopoledne ve společnosti Francouzů a především francouzštiny, jsme vyrazili směr Ostrava. Přednáška se odehrála v prostorách Ostravské univerzity, jak se ukázalo, zájem účastníků předčil očekávání pořadatelů, a tak jsme se hned ze začátku stěhovali z malé třídy do poněkud důstojnější posluchárny. Ovšem ani zde jsme se všichni nevměstnali – tak velký byl zájem nejen z řad studentů středních škol a posluchačů již zmíněné univerzity, ale také novinářů či široké veřejnosti. Monsieur Viart se rozmluvil nejen obecně o tématu, ale zabýval se také díly konkrétních autorů a četbou ukázek současných francouzských knih. Myslím, že nejednomu přítomnému se zatajil dech při jeho výrazné četbě. Ačkoliv jsme nebyli schopni přeložit slovo od slova a zcela vnímat jeho tempo řeči, myslím, že jsme vcelku porozuměli a každý z nás si z této přednášky něco odnesl.
Až se do Ostravy za rok vrátíme znovu, s porozuměním na tom budeme mnohem lépe,slíbila naše profesorka francouzštiny – Lenka Bartoňková.

Studenti francouzštiny ze 3.A

Kategorie: Cizí jazyky