Setkání žáků partnerských škol

– Slezského gymnázia Opava a Evanjelického gymnázia J. Tranovského Liptovský Mikuláš
Projekt Porozumění napříč obory

2. 10. 2008 – Ve středu 10. září 2008 se skupina žáků Slezského gymnázia pod vedením svých pedagogů poprvé vydala navštívit své partnerské gymnázium z Liptovského Mikuláše. Čekala nás několikahodinová cesta vlakem, která proběhla za všeobecného veselí a dychtivého očekávání. Na peronu mikulášského nádraží se pak odehrálo bouřlivé přivítání, nováčci však byli trochu na rozpacích. Ty se rychle vytratily po příjezdu k chatě Opalisko, při rozdělování na pokoje rozhodovala nejčastěji příslušnost ke konkrétnímu třídnímu kolektivu. A hned hurá k ohništi – koš slovenských uzených klobás a několik bochníků vynikajícího chleba hravě zahnaly hlad. Teď už zůstal jen ten po neopakovatelných zážitcích.
A zážitky se začaly dostavovat záhy. Ve čtvrtek jsme se totiž společně s žáky a učiteli z mikulášského gymnázia vydali do nádherného prostředí Vysokých Tater. V programu stálo: Výstup na Teryho chatu. Někteří z nás se zatím domnívali, že půjde o příjemnou procházku; zasvěcenější tušili, že se pořádně zapotíme. Pravda je, že nás nedokázala ochladit ani občasná přeprška. Klouzající kameny pod nohama jsme nakonec všichni zdolali, ačkoli někteří „svoje plíce potkali až zase cestou dolů“ (citát nejmenovaného autora). Teryho chata nás přivítala trochu podmračeně, ale to nám náladu nekazilo; bavili jsme se s novými přáteli, jako bychom se znali už dlouho. Výstup završila nezbytná vrcholová fotografie. Pak nastal čas návratu. Náš peloton se záhy roztrhal, neboť někteří se rozhodli prověřit kvalitu své obuvi a kloubů klusem z kopce. Ti opatrnější zvolili rychlou, ale bezpečnou chůzi.
Už za výstupu vznikl plán uspořádat výstavku ze žákovských fotografií. Bude prezentovat nejzajímavější pohledy na Tatry. Rozšíří tak představu o domovině našich nových přátel – zanedlouho se totiž Liptovský Mikuláš představí na Slezském gymnáziu jednak prostřednictvím několika fotografií města, jednak prezentací na webu školy.
V pátek jsme program zahájili návštěvou objektů Evanjelického gymnázia Juraje Tranovského. Zasedli jsme do školních lavic a účastnili se tak výuky některým předmětům, a to prosím ve slovenštině! Snad se podaří, aby při naší spolupráci zazněla častěji – chceme, aby slovenští učitelé alespoň část vyučovací hodiny své aprobace předvedli na Slezském gymnáziu. Učitelé ze Slezského zase na oplátku odučí dohodnutou látku česky při některé z dalších návštěv Liptovského Mikuláše. Snad se tak aspoň pro některé žáky opráší jazyky, které jsou příbuzenstvím nejbližší, rozdělením republik se ale začaly od sebe vzdalovat.
Učitelé Slezského gymnázia se sešli také s ředitelkou Evanjelického gymnázia Mgr. Janou Chaloupkovou, která vyjádřila ochotu k další spolupráci. Byly předneseny plány projektů, kterými bychom se chtěli v nejbližší době zabývat – a zdá se, že paní ředitelka jim je nakloněna.
V nejbližších dnech bude zřízeno internetové fórum, pro něž jsme zvolili téma: Co očekávám od zavedení eura na Slovensku / v Čechách? V hodinách německého či anglického jazyka budou žáci obou gymnázií překládat stejný text, následně si jej vymění a pokusí se porozumět jeho české, respektive slovenské podobě. Internetová cesta opět pomůže zahladit pochybnosti v porozumění překladu.
Pokračovat bude také tradice vzájemných sportovních klání, která probíhají nejen pod záštitou obou škol, ale také regionálních sportovních klubů. Chystáme silově výkonnostní srovnání žáků obou škol. A dá se říci, že sportem dýchalo i páteční odpoledne. Po vypětí při vysokohorské turistice přinesla návštěva Aquaparku Tatralandia příjemné uvolnění a relaxaci. Navíc nám nesmírně fandilo počasí, které rozmarně zahýřilo letními teplotami.
V podvečer jsme ještě prošli centrum Liptovského Mikuláše, žáci poseděli v čajovně a navštívili v doprovodu svých slovenských přátel punkový koncert; zatím učitelé spřádali další plány – předběžně dohodli budoucí setkání v Opavě.
Spolupráce obou škol tak slibně pokračuje. Velké poděkování při této příležitosti patří Magistrátu města Opavy, jehož příspěvek nám umožnil na Slovensko vycestovat. Snad bude dostatečným vyjádřením díků to, že se vynasnažíme spolupráci rozvíjet. Vzájemné partnerství Opavy a Liptovského Mikuláše se tak rozroste a dostane další směr – partnerství škol bude obrazem partnerství obou měst. U žáků i učitelů spřátelené školy pomůžeme budovat povědomí o městě v srdci Slezska, které nezapomíná na dřívější vazby, naopak snaží se je nejrůznějšími cestami posilovat – příkladem může být právě partnerství opavského Slezského gymnázia a mikulášského Evanjelického gymnázia Juraje Tranovského.
Mgr. M. Hrstková

Kategorie: Projekty