Korsika, ostrov tisíce krás

16. 10. 2008 – Co si vybavíme, když se řekne Korsika? Většina z nás odpoví, že vendettu, krevní mstu. Dějepisci nejspíše přidají, že tento malebný ostrov je rodištěm Napoleona, zeměpisci nám povypráví o jeho poloze ve Středomoří a geologickém reliéfu, přírodovědci zmíní ojedinělou přírodní rezervaci Spelunku, politologové určitě rozeberou národní hrdost Korsičanů a jejich neustálou nesmiřitelnost s Francií, češtináři se rozhovoří o díle spisovatele Prospera Mérimée, který mentalitu místních lidí popisoval ve svých románech. A my, seminaristé francouzštiny ze čtvrtého ročníku dodáme, že Korsika je jedním z francouzských regionů a že je to ostrov tisíce krás. Na Korsice si tedy každý najde to své.Právě na přednášku o tomto zajímavém ostrově jsme se 9. října 2008 v podvečerních hodinách rozhodli zavítat se seminářem a s naší p. profesorkou PhDr. Danou Kašingovou, abychom oživili školní výuku a rozšířili si obzory. V Alliance française, kde se přednáška odehrála v rámci Francouzských dnů podzimu, jsme měli zajištěná místa v prvních řadách, a mohli jsme si tak plně vychutnat vyprávění pana Petra Bally, zkušeného průvodce po tomto skalnatém kousku země.
Jeho vyprávění bylo doprovázeno četnými fotografiemi a největším překvapením pro nás byl téměř autentický obrazový přelet na ostrov. Hned v úvodu jsme se dozvěděli mnoho informací o povrchu, rozloze a poloze tohoto, jak napsal Guy de Maupassant, „pohoří v moři“. Následovalo vyprávění o tolik známé vendettě, stylu života místních obyvatel, křovinatém porostu, významných městech a místech a turistickém ruchu na ostrově. Pan Balla se rozhovořil i o svých osobních zážitcích s tamními polodivokými prasaty, a tak ani o legraci nebyla nouze.
V druhé části přednášky jsme zhlédli video, ve kterém nám pan Šmíd z České televize ještě z větší blízkosti ukázal přírodní poměry, historii a legendy Korsiky.
Po programu jsme si prohlédli fotografie z ostrova, opět barvitě okomentované panem Ballou. Na závěr svého vyprávění zodpověděl všechny dotazy posluchačů a za svůj příspěvek do Francouzských dnů podzimu sklidil hlasitý potlesk.
Jako bonus nás Alliance překvapila skleničkou vína a dodala tak příjemnou tečku za hezky stráveným večerem.

Adéla Kukelková, 4. A

Kategorie: Cizí jazyky