Složení školské rady ve školním roce 2008-09

S platností od 1. 9. 2008 má školská rada Slezského gymnázia nové složení.zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci:
Mgr. Zuzana Holušová
JUDr. Eva Chalupová
Ing. Jan Veverka

zástupci pedagogických pracovníků školy:
Mgr. Roman Kollár
Mgr. Vladimír Mikulík
Mgr. Veronika Pěchulová

zástupci zřizovatele:
Ing. Zbyněk Stanjura
Mgr. Jan Škrabal
Doc. PhDr. Pavel Kolář, CSc.

Kategorie: Školská rada