Evropský den jazyků opět okořenil šeď všedních školních dnů

30. 9. 2008 – Jako každý rok si jen tak prošel a už tady zase není. Evropský den jazyků jako malé rozptýlení ze školního stereotypu zkoušení, písemek a referátů..
Letos byl ale jiný, výjimečnější a originálnější než v letech minulých. Program pro tentokrát připravili samotní studenti. Ročníky vyšší, třetí a čtvrtý, pro ročníky nižší. Iniciativě a kreativitě se v jednotlivých sekcích meze nekladly, a tak jsme měli možnost zhlédnout mnoho zajímavých představení, prezentací a vtipných scének. Studenti nejčastěji využívali svých hereckých schopností a multimediální techniky, a tak vznikly opravdu zábavné celky.
Jak se již stalo pěknou tradicí, byly představeny všechny jazyky vyučované na našem gymnáziu, proto se v rovnoměrném zastoupení objevily jazyky germánské, románské i slovanské. Tedy angličtina, němčina, španělština, francouzština a v neposlední řadě ruština.
V anglické části například svá certifikátová cvičení nastražili pan Peter Rogers s paní Mgr. Miluší Sklenářovou a zájemci o zkoušku FCE si tak mohli vyzkoušet její obtížnost a formu. Studenti naopak testy ze svých programů vypustili a jednou z jistě zajímavých částí bylo povídání o možnosti studia v Americe.
Jednou z náplní německého jazyka byla prezentace o významných německých osobnostech s interaktivní částí, kdy do té doby pouze pasivní diváci museli hádat podle nápověd, o kterou osobnost, nesmazatelně zapsanou do dějin, se jedná.
Šikovní španělštináři si zase připravili povídání o Antoniu Gaudím, jeho životě, díle a rodné zemi. Po výkladu pak studenty čekal workshop, kde se každý mohl zúčastnit skládání originální velkoplošné mozaiky býka, zvířecího symbolu Španělska.

Aktivity francouzštinářů byly zaměřeny na poznávání Francie, frankofonních států a literatury psané v tomto jazyce velkých spisovatelů. Mezi zajímavé části programů patřily například scénka o tvorbě Jacques Préverta, zdramatizovaný úsek Malého prince známého spisovatele Antoina de Saint-Exupéryho nebo výklad základních faktů o Francii ve stylových převlecích. Vrcholem hereckého umění frankofonních studentů byla ale kratičká autenticky kostýmovaná scénka převyprávějící rozhovor mezi Janem Lucemburským a jeho synem Karlem IV. před odjezdem do bitvy u Kresčaku.
Třešničkou na dortu francouzské sekce byl již tradiční, avšak jako vždy milý příjezd pana Xaviera Lavry, ředitele Francouzské aliance v Ostravě. Jak už je jeho dobrým zvykem, vyprávěl nám o činnosti aliance, kurzech jí pořádaných a jazykových zkouškách DELF/DALF.

V každém z oddílů, s výjimkou těch přednáškových, byla nějaká hra či aktivita, jejíž vítězové dostali sladkou odměnu. Den se jim tak stal ještě příjemnějším.
Každý z programů jednotlivých jazyků vytvořil malý či větší kamínek do mozaiky tohoto neobvyklého dne, pomocí něhož škola zase jednou ožila. Zbývá snad už jenom doufat, že nás tato pěkná tradice neopustí a díky ní se nám budou každým rokem dnes tolik důležité jazyky stále víc a více „vlévat do krve“.

Adéla Kukelková, 4. A

Kategorie: Cizí jazyky