DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ

2008 / 2009

Skupina O, začátky představení vždy v 18 hodin, hrací dny (pohyblivě) pondělí – čtvrtek, místa ve 2. pořadí (celkem 100).

Zájemci, hlaste se u svých vyučujících češtiny nebo u Mgr. Dočekalové
(č. 338, 2. patro) nejpozději do 20. června 2008.

Kategorie: Český jazyk