Cesta do Evropského parlamentu


13. 6. 2008 – Když jsem v polovině ledna psal článek o Bioethanolu ke druhému ročníku soutěže Cesta do Evropského parlamentu, která byla vyhlášena organizací Generation Europe společně s paní poslankyní Evropského parlamentu Zuzanou Roithovou pro středoškolské studenty, netušil jsem, že zvítězím a 13. dubna pojedu na týdenní poznávací pobyt do EP v Bruselu, Lucemburku a dalších belgických měst.
V prvním kole měli studenti napsat článek, jenž popisuje problém v jejich bezprostředním okolí z oblastí společnosti, životního prostředí, práva nebo krajiny. Já si zvolil téma Bioethanol, jako alternativní palivo, kterým jsem se zabýval. Snažil jsem se problém identifikovat, zhodnotit a formou osvěty a diskuze jej přiblížit veřejnosti. Projekt se nakonec ukázal jako vítězný, a tak jsem společně s dalšími šesti studenty vyhrál hlavní cenu – Cestu do Evropského parlamentu.

V rámci studijní cesty jsme navštívili Lucemburk, hlavní město stejnojmenného velkovévodství a místo posledního odpočinku českého krále Jana Lucemburského, malebná belgická města Gent a Bruggy, proslulá jak svými historickými památkami, tak výtečnými belgickými pralinkami. Prohlédli jsme si také univerzitní město Lovaň a zastavili se na místě neslavné bitvy slavného Napoleona Bonaparta u Waterloo.

Nechyběla ani prohlídka pamětihodností hlavního belgického města Bruselu, mezi nejznámější patří například soška čůrajícího chlapečka, královský palác nebo náměstí Grand – Palace. Velmi zajímavá byla rovněž návštěva Atomia, modelu základní buňky krystalové mřížky atomu železa, které bylo původně projektováno jako symbol výstavy EXPO 1958.

Jeden den cesty patřil samotnému Evropskému parlamentu. Nejprve jsme se zúčastnili besedy, na které nám paní europoslankyně osvětlila smysl a fungování Evropského parlamentu, poté jsme měli možnost prohlédnout si budovu parlamentu a nahlédnout do míst, kde europoslanci zasedají. Celý den byl zakončen slavnostní večeří s naší hostitelkou – paní europoslankyní Roithovou.

Během studijní cesty jsem se dověděl mnoho zajímavých informací o belgické historii, fungování Evropského parlamentu a v první řadě nasbíral mnoho nových zkušeností. Poděkování patří jak paní europoslankyni, tak Lence Petýrkové z Generation Europe, která nás doprovázela a skvělou připraveností udělala z celého pobytu nezapomenutelný zážitek.
Petr Masný

Kategorie: Základy společenských věd