Učitelé a žáci ze Slovenska v Opavě

4. 5. 2008 – Ve dnech 30. dubna až 2. května 2008 navštívili Opavu žáci a učitelé Evangelického gymnázia Juraje Třanovského z Liptovského Mikuláše. Setkání iniciovala Mgr. Věra Podrazká, která již nějaký čas přemýšlela o sportovních kontaktech obou škol. Nakonec se ale po schůzce ředitelek těchto gymnázií ukázalo, že spolupráce je žádoucí také na dalších úrovních. Ve středu odpoledne se tak skupina organizátorů z řad žáků 2. ročníku vydala vstříc návštěvníkům na opavské východní nádraží. Usoudili jsme, že nejlepší je naprosto neformální seznámení, a tak se po nezbytné zastávce ve škole a večeři účastníci setkání vydali do příjemného prostředí čajovny Duhový kocour. Atmosféra se našim hostům tak zalíbila, že se sem vrátili ještě druhý den večer.

Na schůzce učitelů se jednání rozběhlo také velmi slibně a ve výhledu je pro příští školní rok, kdy se spolupráce rozjede naostro, již několik projektů, zahrnujících vyučovací předměty matematiku, biologii, chemii, německý i český a slovenský jazyk či dějepis a zeměpis. Prostor je ale dán také projektům, které se výuky dotýkají jen okrajově, zato jsou cenné v oblasti vzájemného poznání obou národů, které jsou si i přes rozdělení v roce 1993 stále velmi blízké. Nesmíme zapomenout ani na oblast sportovní – jsou dohodnuta další přátelská utkání na poli nejrůznějších sportovních disciplín.
Čtvrtek nás uvítal sluncem, kterého jsme plně využívali při přesunu do opavské víceúčelové haly. Zde už čekali žáci Slezského gymnázia, doslova nažhavení předvést své dovednosti ve volejbale, košíkové a sálové kopané. Vysoké nasazení, osobní souboje i kolektivní souhra, vše podtrženo dodržováním pravidel fair play – v takovém duchu se neslo celé dvouhodinové klání, jehož se rovnou měrou účastnili chlapci i děvčata.
Nezbytné foto před víceúčelovou halou už bohužel doprovázely první dešťové kapky. Jako organizátoři jsme se obávali, že odpolední program zkazí vodní opona, ale počasí se nedlouho před třináctou hodinou umoudřilo a my mohli ve svěžím, očištěném ovzduší provést hosty z Liptovského Mikuláše centrem Opavy. Prohlídka měla řadu zastavení, např. u Slezského zemského muzea, minoritského kláštera a soch Kurta Gebauera na Ptačím vrchu, bývalého evangelického kostela, konkatedrály Nanebevzetí Panny Marie, divadla, Hlásky, Slezské univerzity, až nakonec vyvrcholila na Dolním náměstí. Jednotlivé památky charakterizovali průvodci z 2. A a 2. B slovním komentářem, občas přidali nějakou tu zajímavost nebo dokonce místní pověst. Za svou snahu sklidili zasloužený potlesk.
V následném osobním volnu už měli naši hosté domluvený individuální program, obvykle s některými z průvodců navštívili další „pamětihodnosti“ města Opavy.
Páteční program byl skutečně nabitý – vzhledem k brzkému odjezdu zpět na Slovensko. Většina hochů se odebrala na Tyršův stadion, kde sehrála další přátelské fotbalové utkání s třídou 3. D; rozhodčím byl Mgr. Roman Kollár. Ostatní se vypravili nahlédnout do vyučovacích hodin – zajímala je matematika, zeměpis i český jazyk, největší úspěch ale slavil MgA. Petr Škarohlíd, který v rámci své hodiny hudební výchovy neváhal usednout za klavír a přehrát některé části skladeb hudebních velikánů.
Pak nastal čas loučení. Doprovodili jsme naše teď už dobré známé na nádraží a s radostí přijali jejich pozvání k návštěvě Liptovského Mikuláše. Podání rukou, několik objetí, úsměvy, ale i kapka dojetí – pak zazněla píšťalka výpravčího a vlak odvezl naše přátele k jejich domovu. Slibně načatá spolupráce se slovenským gymnáziem v Liptovském Mikuláši nám dodává chuť do další práce.
Mgr. Magda Hrstková

Kategorie: Projekty