Tradiční úspěch našich francouzštinářů

18. 5. 2008 – Každoročně mají francouzštináři možnost ověřit si, jak dalece zvládli studium francouzštiny za branami našeho gymnázia. V dubnu se totiž ti nejodvážnější z nich přihlašují k mezinárodním jazykovým zkouškám DELF, které pořádá a organizuje Alliance française v Ostravě. Nejinak tomu bylo i letos ……
Opět se našli zájemci o vykonání této zkoušky. A opět uspěli! V poslechu, písemné části i v závěrečném dialogu s rodilými mluvčími dokázali především sami sobě, že pravidelná příprava na hodiny francouzštiny a něco navíc se určitě vyplatí !!!
A tak pomyslnou rodinu dosud úspěšných držitelů mezinárodní zkoušky DELF ze Slezského gymnázia v letošním roce rozšířili Marek Kocián z 3. B – získal stupeň A2, a Adéla Kukelková z 3. A – dokonce stupeň B1. Připomínám, že posledně jmenovaná je vítězkou školního kola lednové olympiády ve francouzském jazyce. V krajském kole obsadila nádherné 2. místo.
Blahopřeji oběma studentům k tak úžasnému úspěchu a pevně věřím, že v příštím roce bude odvážných zájemců mnohem více!

PhDr. Dana Kašingová

Kategorie: Cizí jazyky