Dějepis


Motto: „Kdo nezná dějiny, je odsouzen k tomu
je znovu prožít.“
Cicero

Historie je paměť lidstva. Je souhrnem dějů,
které se ve světě staly
v určitém časovém sledu.

Dějepis:
– seznamuje s historií lidstva
– dokazuje, že dějiny nejsou nahodilým nakupením událostí beze smyslu
a souvislostí, ale mají svůj řád, vnitřní logiku
– popisuje vývoj způsobu života lidí od nejstarších dob po současnost
– postihuje rozvoj produktivních sil, proměny mezilidských vztahů,
intelektuální, morální i fyzický vývoj lidí jako společenských bytostí
– vysvětluje, kdy, kde a jak společnost vznikla, jak a proč se v průběhu
dějin měnila
– seznamuje s vývojem lidského poznání, věd, kultury
– odhaluje souvislosti společenské, sociální, ekonomické, politické
i kulturní, přibližuje vzájemné vztahy mezi konkrétními historickými fakty

Články školy o událostech souvisejících s dějepisem najdete ZDE.

Speciální stránky věnované výuce dějepisu, jejichž správu zajišťují
studenti najdete ZDE.

Kategorie: Dějepis