Výsledky voleb do školské rady

Dne 22. dubna 2008 se uskutečnily volby do školské rady Slezského gymnázia v Opavě na funkční období tří let od 1. 9. 2008.
Členem školské rady za zletilé studenty a zákonné zástupce nezletilých studentů byla zvolena Mgr. Zuzana Holušová.
Členy školské rady za pedagogické pracovníky byli zvoleni: Mgr. Roman Kollár, Mgr. Vladimír Mikulík a Mgr. Veronika Pěchulová.
Volby proběhly řádně a bez závad.

Kategorie: Školská rada