Výročí osvobození města Opavy

23. 4. 2008 – Koncem dubna každoročně vzpomínáme na poslední dny 2. světové války na Opavsku. Po dlouhých letech strádání se konečně fronta přiblížila natolik, že bylo možné doufat v brzký mír. Svoboda však byla v Opavě i v jejím okolí skutečně draze vykoupená. Ostravsko-opavská operace zanechala město v troskách a téměř vylidněné.
Aby tyto události nebyly zapomenuty, připomíná je město každoročně slavnostním pietním aktem. Ten letošní se uskutečnil v úterý 22. dubna u pomníku padlým na náměstí Osvoboditelů. A žáci Slezského gymnázia zde nechyběli. Zastoupeni sice nepočetnou, ale poučenou delegací ze 3. ročníku reprezentovali důstojně své ostatní kolegy.
Pietní akt byl zahájen českou státní hymnou. Následoval projev primátora města Ing. Stanjury, v němž bylo stručně rekapitulováno, čím vším v průběhu válečných let Opava prošla. Byly připomenuty zásluhy zdejších odbojářů, kteří nasadili vlastní životy v boji s německým fašismem. Pan primátor se zmínil také o stavu, v němž město vstupovalo do prvních mírových dnů. Srovnáme-li například dobové fotografie s dnešní realitou, je jasné, jaký kus cesty město ušlo od dubna 1945.
Po projevu vzdala čestná stráž hold padlým a zúčastnění se připojili symbolickým položením kytic. Vedle válečných veteránů a pamětníků odboje jsme zde mohli vidět i představitele města, naší dnešní armády či management Matice slezské, která pietní akt spolupořádala. S nimi se památce padlých přišla poklonit také část opavské veřejnosti, mezi nimi i naši studenti. Událost jim bude připomínat jeden z rozhodujících mezníků ve vývoji města, jež je jim domovem.
Mgr. Magda Hrstková

Kategorie: Dějepis