PROJEKTY SGO

 

 

  

Stručný popis projektů, na kterých se spolupodílí Slezské gymnázium, Opava, příspěvková organizace.

 

 


PROJEKTY SIPVZ

1. Multimediální jazyková laboratoř pro tvorbu a výuku reálií v NJ
projekt SIPVZ č. 1565P2006

2. Metodický materiál pro podporu výuky základních algoritmů a programování
v jazyce Delphi

projekt SIPVZ č. 1230P2006
3. Úlohy z astrofyziky s využitím počítače a CCD pro gymnázia

projekt SIPVZ č. 1750P2006
4. E-learningové moduly pro všeobecná gymnázia
projekt SIPVZ č. 1290P2006

Kategorie: Hlavní nabídka