Exkurze semináře z chemie do firmy Seliko

23. 4. 2008 – Dne 17. dubna svítilo slunce a vysedávání v lavicích se našim zadnicím zdálo téměř nekonečné, a proto jsme s radostí vyrazili za poznáním ven – na exkurzi do opavské firmy Seliko. Hned na vrátnici se nás ujal velmi sympatický mladý muž, Ing. Petr Koflák, který byl – představte si – zároveň absolventem našeho gymnázia. Jeho přednáška o firmě Seliko se tedy rázem změnila ve smršť otázek nasměrovaných na naši novou budovu. Po tomto krátkém zpestření jsme se ale uvědoměle vrátili k tomu, proč jsme vlastně přišli. Prohlídka začala na místě, které nás zajímalo asi nejvíce – v laboratoři. Naše překvapení bylo veliké. V poměrně nevelké místnosti nás oslovil stůl plný nejrůznějšího chemického materiálu, pomůcek a nářadí. Troufám si říct, že některé už důvěrně známe ze školních hodin chemie, s jinými jsme se ale zatím setkali spíš zprostředkovaně. Některé předměty vykazovaly znaky opravdu častého používání. Byli jsme ale ujištěni, že pomůcky slouží přesně svému účelu, a dokonce nám byly vysvětleny některé principy kontroly kvality potravin. Tyto informace se mi už vždycky proženou hlavou, když budu stát před regály v obchodě.
Druhá část naší exkurze byla situována do výrobní haly úseku zelenina, kde jsme si mohli prohlédnout výrobní linky. Zde jsme se také od chemie trošku odklonili k ekonomii, protože jsme se dozvěděli, že většina výrobků firmy Seliko –
s výjimkou konzerv a zelí – je vyráběna v Asii, což dosud asi nikdo z nás netušil.

Pan průvodce naši exkurzi zakončil výčtem vyučujících, které máme pozdravovat, a nabídkou nástupu na odpolední směnu, pokud se chceme ještě zdržet. To nám otevřelo oči a náhle jsme viděli, jak je to studium vlastně krásné…
Veronika Vaníčková, 3. C

Kategorie: Chemie