„Le concours en français encore une fois“

aneb Krajské kolo olympiády ve francouzštině

Dne 18. března 2008 se konalo v Ostravě krajské kolo olympiády v jazyce francouzském. Naši školu reprezentovala Adéla Kukelková (3. A). Adélka musela prokázat své výborné znalosti jak v poslechové části, tak i v samotném ústním projevu. Nejen že vše hravě zvládla, ale po celý průběh soutěže si uchovala výbornou náladu. V celkovém součtu bodů pak Adélka obsadila nádherné druhé místo. K tomuto úspěchu upřímně gratulujeme a přejeme mnoho dalších nejen ve francouzštině!

Zuzana Vilášková

Kategorie: Cizí jazyky