Varhany – nástroj královský

22. 3. 2008 – V pondělí 3. března 2008 jsme my, hudebkáři z 2. A a 2. B SGO, zúčastnili přednášky pana MgA. Petra Škarohlída na téma ,,Varhany – nástroj královský“. Bez větších problémů jsme zaplnili sál v opavském Domě kultury Petra Bezruče a mohli jsme začít.
Poslechli jsme si mnoho zajímavostí o varhanách, o jejich výrobě, použití, historii i samotné hře na tento královský nástroj. Názorné ukázky v těsné blízkosti obslužného pultu a za občanského doprovodu studenta MGO Lukáše na klavírní křídlo, sklidily zasloužený obdiv. Uznejte sami – kdo všechny ty klapky, pedály, rejstříky, píšťaly a mnoho dalších důležitějších součástí nástroje ovládá, je skutečný mistr. Ke konci padly jen otázky, bez kterých se nelze obejít, tedy Kolik to stojí? Váží? apod. Pak jsme poděkovali a s krásným kulturním zážitkem opustili budovu.

Děkujeme panu Škarohlídovi za společně strávenou hodinku a budeme se těšit na další zajímavé akce ze světa kultury.
Kateřina Kristová , Michaela Slaná 2. B

Kategorie: Estetická výchova (hudební a výtvarná výchova)