Školní kolo olympiády v jazyce francouzském – Le concours en français

11. 3. 2008 – Ve čtvrtek 24. ledna 2008 se konalo na Slezském gymnáziu školní kolo olympiády ve francouzském jazyce.

Ti nejúspěšnější:

• V kategorii 1. a 2. ročníků
1. místo Tereza Šustková – 2.A
2. místo Vendula Schvanová – 2. A
3. místo Natálie Benková – 2. A a Klára Vančátová – 2. A

• V kategorii 3. ročníků
1. místo Adéla Kukelková – 3. A
2. místo Eva Zorková – 3. A
Letos se olympiáda konala v mírně pozměněné sestavě, já sama jsem si tentokrát vyzkoušela, jaké to je sedět na druhé straně, tedy ne soutěžit a bojovat ze všech sil, ale pracovat v porotě a hodnotit studenty. A věřte, vybrat toho nejlepšího není vůbec jednoduché. Po celou dobu soutěže jako by s námi ve třídě seděla paní PhDr. Dana Kašingová, která je nejen skvělou profesorkou, jež francouzštinu miluje tělem i duší, ale taky úžasným člověkem. Zároveň také děkuji své kolegyni paní Mgr. Lence Bartoňkové, která byla druhou členkou poroty.

Samotná soutěž se skládala ze dvou částí. První prověřila schopnost rozumět francouzskému slovu a ta druhá individuální projev studentů. Ústní část byla opravdu náročná, studenti prvních a druhých ročníků vedli s porotou dialog na dané konverzační téma a popisovali obrázek. Studenti třetích ročníků museli projevit schopnost vyjadřovat se ve francouzštině na dané konverzační téma, ale zároveň museli řešit neočekávané situace.

Všem úspěšným blahopřejeme a držíme palce Adéle Kukelkové. Bude naši školu reprezentovat v krajském kole, které se bude konat v průběhu měsíce března.

Zuzana Vilášková

Kategorie: Cizí jazyky