Školní kolo olympiády v německém jazyce

Deutscholympiade ist wieder da!

17. 1. 2008 – Včera se konalo na Slezském gymnáziu školní kolo olympiády v německém jazyce. Porota byla velmi potěšena zájmem studentů i úrovní jejich projevu.Studenti museli zvládnout písemnou i poslechovou část. Své schopnosti pak dokázali především při ústním projevu. Mezi zúčastněnými studenty 2. a 3. ročníku zazářili tito žáci:

1. místo Hana Šindlerová – třída 3.B
2. místo Jan Adamík – třída 3.B
3. místo Nikol Blokeschová – třída 2.C

Všem soutěžícím blahopřejeme a Haně Šindlerové a Janu Adamíkovi přejeme hodně úspěchů v okresním kole, které se bude konat 28. 1. 2008 na Slezském gymnáziu.

Mgr. Monika Martínková

Kategorie: Cizí jazyky