Přijímací řízení

Termín: 21. dubna 2008

Přijímací zkoušky,
kterých se zúčastní všichni uchazeči, se uskuteční formou SCIO testů
z českého jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů.

V celkovém hodnocení budou brány v úvahu výsledky sportovních
a vědomostních soutěží, výstupní hodnocení a studijní výsledky
za poslední tři klasifikační období ZŠ. Pokud uchazeč v tomto
období dosáhl průměrného prospěchu 1,00, bude přijat ke studiu
bez ohledu na výsledky SCIO testů.

Procentuální podíl jednotlivých součástí celkového hodnocení:
45 % SCIO testy z OSP
10 % SCIO testy z M
10 % SCIO testy z ČJ
25 % průměrný prospěch na ZŠ
5 % výstupní hodnocení ze ZŠ
5 % výsledky soutěží

Počet přijímaných žáků na školní rok 2008/2009 – 90.

Kategorie: Zájemci o studium