MEZINÁRODNÍ CERTIFIKÁTY Z AJ

V prosinci 2007 poprvé naši studenti z jazykových tříd 4.A a 4.D dělali cambridžské zkoušky z anglického jazyka v úrovních PET a FCE. Tyto zkoušky mají mezinárodní platnost, patří mezi světově uznávané jazykové kvalifikace a každoročně je skládají tisíce lidí po celém světě. Pomáhají sáhnout po nových akademických a profesních příležitostech a zvyšují šance našich studentů při uplatnění jak v dalším studiu, tak při získávání zaměstnání.Máme radost, že 10 našich studentů bylo úspěšných, takže jmenovitě blahopřejeme těmto studentům:

K získání certifikátu PET Petře Schreierové, Lucii Košárkové a Martinu Tomáškovi ze 4.A a k získání certifikátu FCE Sylvě Mazačové, Haně Musilové a Alžbětě Čerevkové ze 4.D a Sabině Strohalmové, Janě Vaculové, Ivě Rolederové a Martinu Caletkovi ze 4.A.

Doufáme, že tito první studenti ukázali cestu svým mladším spolužákům a ti je budou následovat v příštích letech, takže takových úspěchů zaznamenáme více.

Kategorie: Cizí jazyky