Dějepisná soutěž 2008 – krajské kolo

1. 2. 2008 – Ve středu 30. ledna 2008 proběhlo v prostorách Slezské univerzity v Opavě krajské kolo Dějepisné soutěže určené pro gymnaziální studenty Moravskoslezského kraje. Slezské gymnázium mělo svá želízka v ohni v osobách studentek Barbory Mackové ze 3. C a Pavly Plánské ze 3. B. A právě Pavla Plánská obsadila krásné třetí místo.
Pavla i Barbora musely projít sítem školního kola soutěže. To bylo plně v režii Slezského gymnázia a přihlásilo se do něj asi 70 studentů. Barbora obsadila 1. místo, o druhé se dělila Pavla se studentem 3. A Tomášem Bodnarem. Vítězové školního kola měli právo zúčastnit se krajského klání. Rozhodování bylo obtížné, neboť každá škola mohla vyslat maximálně dva zástupce. Nakonec – podle přístupu k přípravě – padla volba na obě dívky.
Krajské kolo sestávalo ze dvou kol. První mělo formu testu, v němž jedna část byla zaměřena na osobnost císaře Rudolfa II. Byly zařazeny také otázky z dějin každodennosti – soutěžící měli prokázat znalost životního stylu v době renesance.

Druhé kolo připravili studenti doktorandského studia Slezské univerzity, PhDr. David Pindur a PhDr. Jan Al Saheb, kteří rovněž zasedli v odborné zkušební komisi společně se studentem 3. ročníku oboru historie na Slezské univerzitě Martinem Sosnou. A tady už šlo opravdu do tuhého. Druhého kola se účastnilo 8 nejlepších řešitelů testu, mezi nimi také naše reprezentantka Pavla.

Při čtvrthodinové přípravě se soutěžící poprvé setkali s reprodukcemi reálií a osobností renesanční, či přímo Rudolfínské doby, začetli se do úryvku ze zatím tajemné knihy a hloubali nad slepou mapou habsburských držav. Další čtvrthodinu pak strávili zodpovídáním zvědavých dotazů komise.
Několik minut pohltila snaha zkoušejících dohodnout se na nejlepších. První místo získal bezkonkurenčními znalostmi Jiří Neminář z Mendelova gymnázia v Opavě, druhou příčku obsadil Marek Winogrodzski z Gymnázia v Havířově a třetí – jak již bylo uvedeno – je studentka Slezského gymnázia Pavla Plánská. Úspěch potěší o to více, že šlo poprvé o soutěžení mezi gymnázii Moravskoslezského kraje, které tak může posloužit ke srovnání úrovně škol.
Pavle, ale samozřejmě i Báře moc děkujeme za úsilí, které vynaložily při individuální přípravě, a přejeme hodně dalších soutěžních úspěchů!

Kategorie: Dějepis