Školní kolo olympiády z češtiny odhalilo nové talenty

3. 1. 2008 – V úterý 18. prosince 2007 proběhlo školní kolo OČJ. Zúčastnilo se 50 studentů všech ročníků, přičemž přední místa patřila studentům mladším. Soutěžící musí prokázat dovednosti jazykové, ale i schopnosti tvůrčího psaní. Ne vždy studenti zvládnou obě oblasti zcela vyváženě. Jazykové úkoly jsou už několik let značně vzdálené středoškolské realitě, zatímco zadání stylistická se rok od roku liší aspoň tematicky.Letos porotu zaujala soutěžní práce studentky Žanety Florýkové (1. B) na téma „Jaký já jsem fanoušek“.
Očekávat se dal sportovní námět, ale Žaneta prokázala značnou míru originality a tvůrčí invence a stylizovala se do „postavy“ nepopsaného nelinkovaného papíru, který je fanouškem modré barvy v náplni propisovací tužky. Nápad velmi osobitý!

Celkové výsledky:
1. místo – K. Martínková (1. B)
2. místo – V. Mlčochová (2. B)
3. místo – Ž. Florýková (1. B), D. Lešková (2. A)

Vítězkám blahopřejeme!

Soutěžící na 1. a 2. místě budou naši školu reprezentovat v okresním kole OČJ na konci března 2008.

Přejeme hodně úspěchů!

Mgr. Zita Dočekalová

Kategorie: Český jazyk