Program Mezi námi… pro žáky 9. ročníku ZŠ


6. 12. 2007 – Ve středu 5. prosince 2007 jsme se vydali na dvě z opavských základních škol,
ze kterých k nám již tradičně míří řada uchazečů o studium, na ZŠ s rozšířenou výukou cizím
jazykům na ulici E. Beneše a na ZŠ s rozšířenou výukou tělesné výchovy na Englišově ulici.

Naším cílem při těchto návštěvách je podat co nejvíce aktuálních informací o studiu na Slezském gymnáziu. Protože prostředníky mezi naší školou a žáky 9. ročníku se stávají naši současní studenti, je setkání méně formální, žáci se neostýchají klást i záludnější dotazy, tak říkajíc na tělo. Odpovídáme pravdivě, v tom je naše deviza.

Nejprve jsme se snažili popsat nové budovy, do kterých jsme se přestěhovali. Dokonalejší obrázek vznikne, pokud žáci 9. ročníku využijí naší nabídky a zúčastní se prezentace školy ve Dnech otevřených dveří v prosinci a lednu. Dále přišly na řadu programy jednotlivých tříd se zaměřením výuky – cizí jazyky jsou dobrou investicí do budoucna, proto se jim u nás věnuje mnoho prostoru. S matematikou budeme muset počkat až na naši návštěvu základní školy na Otické ulici, kde se specializují právě na tuto vědu.
Přišla řada také na výběr volitelných předmětů, které nás směrují při volbě vysoké školy. Zkrátka nezůstaly ani volnočasové aktivity, kroužky, divadlo, školní časopis.

Studenti obohatili svůj výstup osobními zážitky z adaptačního kurzu či lyžařského výcviku.
Znovu a znovu jsme se však vraceli k nejdůležitější části života gymnazisty, a to je studium. Nezakrýváme, že na tomto typu školy je dost náročné, ale věříme, že naši dnešní posluchači mají hlavy otevřené a že se stanou skvělými žáky Slezského gymnázia.

Mgr. Magda Hrstková

Kategorie: Volnočasové aktivity