HELP P3

Skupina studentů naší školy se aktivně zapojila do Projektu HELP P3, který se zabývá problematikou poruch příjmu potravy. Garantem tohoto projektu je školní metodička prevence Mgr. Kamila Tkáčová.

Slezské gymnázium Opava se stalo vzdělávacím centrem, jehož úkolem je informovat o poruchách příjmu potravy a je zároveň spojnicí mezi nemocnými a odborníky. Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie, díky projektu PROGRAM EU MLÁDEŽ V AKCI!

Ve školním roce 2011/2012 pracuje skupina HELP P3 v tomto složení:

Veronika Breuerová, Eva Hájková, Kateřina Chalupová, Michal Peterek, Martina Vavrečková, Aneta Fridrichová, David Svrček, Michaela Macurová, Michal Jarnot, Lenka Gollová, Zdeňka Cihlářová, Zuzana Česlová, Eva Halfarová, Žaneta Poštulková, Veronika Trávníčková, Michaela Volná

Aktivními studenty zapojenými do projektu byli od roku 2007:

Jan Adamík, Andrea Balarinová, Ivo Dominik, Aneta Grünspanová, Filip Hendrych, Hana Hilbertová, Adélka Komárková, Zdeněk Rohovský, Lucie Šimečková, Beáta Baranová, Martina Bendová,  Barbora Gavendová,  Klára Krystýnová, Václav Pravda,  Michala Tyronová, Adéla Šimáková, Adam Válek.   Zakladatelé projektu jsou již nyní studenti vysokých škol a své pozice přenechali novým členům.

více informací na našich stránkách

Kategorie: Help P3, Projekty