Zase bylo na co se těšit


20. 11. 2007 – Osazenstvo semináře francouzské konverzace mělo 6. listopadu 2007 důvod kradosti. Opět k nám zavítal pan Xavier Lavry, ředitel Alliance Française v Ostravě, kterého k nám pozvala paní PhDr. Dana Kašingová abychom si procvičili francouzštinu a dozvěděli se něco o jazykových zkouškách DELF.
Stejně jako minule přijel vlakem, ale protože se naše gymnázium stěhovalo, chtěli jsme jej na nádraží překvapit a doprovodit ho do školy za nenucené a neformální konverzace.
Na nádraží jsme sice čekali, ale nemohli jsme Xaviera mezi davem lidí poznat, a tak někteří z nás začali oslovovat nic netušící muže otázkou „Kolik je hodin?“, aby zjistili, jestli mluví francouzsky. Nakonec jsme se přece jenom trefili a
s panem Xavierem se přivítali. S nenuceným a neformálním rozhovorem už to bylo komplikovanější… Někdo zapomněl svoji větu a někdo celou francouzštinu.
Nicméně jsme to zvládli a zdárně došli do školy.

Ve třídě nám Xavier vyprávěl o obtížnosti zkoušek DELF. Také jsme dělali pár certifikátních poslechových cvičení. Každý z nás potom dostal klíč, podle kterého jsme se sami mohli rozřadit do jednotlivých stupňů obtížnosti DELFů.

Velmi příjemnou návštěvu pana Xaviera jsme zakončili společným fotografováním. Po něm už bohužel musel běžet na vlak.

Už teď se těšíme na další setkání!

A. Kukelková, 3. A

Kategorie: Cizí jazyky