Úspěch v soutěži EUROPASECURA

16.11.2007 – EUROPASECURA je celostátní soutěž pro studenty středních škol o bezpečnosti, Evropské unii a Severoatlantické alianci a jejich rolích v sytému světové bezpečnosti.

V září 2007 bylo na stránkách www.europasecura.cz oznámeno, že v soutěži Europa Secura nesoutěží pouze studenti, ale i jejich školy. A zatímco pro studenty bylo základní kolo prvním ze čtyř chystaných zkoušek, u škol je již známo konečné pořadí. Soutěž spočívala v nominaci co největšího počtu družstev, které se do soutěže přihlásí z jedné školy. Výsledky byly hodnoceny podle toho, kolik družstev se zúčastnilo základního kola. Nestačilo tedy jen družstva přihlásit, ale ta musela alespoň část testu vyplnit. Pořadí s uvedením jednotlivých cen je následující:

Slezské gymnázium Opava – 16 týmů – cena – miniDVD kamera značky Panasonic
Obchodní akademie Ústí nad Labem – 15 týmů – cena – digitální fotoaparát značky Canon
Gymnázium Brno-Řečkovice – 10 týmů – cena – DVD přehrávač značky Sony

Gratulujeme našim studentům a přejeme jim do dalších tří kol soutěže EUROPA SECURA štěstí.

Více se dozvíte na stránce http://www.europasecura.cz

Mgr. Kamila Tkáčová

Kategorie: Základy společenských věd