Seminaristé MKV před soudem

Nadpis jako vytržený z bulváru.

Je 8:45 a před okresním soudem v Opavě je dnes pěkně živo, a to ne snad proto, že by se chystal nějaký velký soudní proces, ale protože se k soudu vypravili seminaristé předmětu Multikulturní výchova, který se vyučuje na Slezském gymnáziu v Opavě.Nikdo se ani neodvážil přijít později, protože by soudní líčení mohl pozorovat leda oknem. Ku příležitosti „Evropských dnů civilního soudnictví“ si pro nás personál soudu připravil fingované soudní líčení.

Nejprve jsme byli poučeni o pravidlech slušného chování. Žádné žvýkání a kdo vydá dvě slova, bude ze soudní síně bez milosti vyhozen! – informace od Mgr. Tkáčové, která mě osobně mírně znepokojila… První silný zážitek nás čekal hned u vchodu. Všichni zamykají pusy na nejméně 150 západů a už se tlačíme dovnitř, kde musíme projít detektorem kovu. Někteří se musí svléct skoro do „naha“, aby se místní justiční stráž ujistila, že ten revolver opravdu není ukrytý ani v jedné z ponožek. To samozřejmě přeháním, nicméně si několik z nás zapípá. Poté už ale míříme rovnou k soudní síni, kde nás čekají páni soudci, dnes v trochu netradiční pozici.

Jelikož se spolu s námi přišli podívat i studenti sousedního gymnázia, je v soudní síni opravdu plno.

Nejprve k nám promlouvá předseda okresního soudu, poté se ale slova ujímá doktor Koller, který je i našim průvodcem po celé líčení.

Všichni pilně zapisují nově nabyté informace a samotný spor může začít.
Předmětem sporu je auto. Žalobce tvrdí, že auto žalované pouze půjčil, a žalovaná je naopak přesvědčená, že auto dostala jako dar. A tak začíná dokazování, předvolávání svědků apod. Soudci se do svých rolí opravdu vžili, a proto to místy vypadá, jako kdybychom ani nebyli u soudu, ale v divadle. Nakonec nám ještě zbývá rozsoudit tento zapeklitý případ, a tak se hlasuje. Většina zde přítomných si myslí, že pravdu má pan žalobce, ovšem náš názor není totožný s názorem pana soudce, a proto spor prohráváme.

O tom, že si tuto prohru bereme velmi osobně, svědčí i fakt, že se vzápětí pouštíme do horlivé diskuze. Drtivé smršti dotazů se soudci ubránili jen stěží, a kdyby debatu paní profesorka Tkáčová neukončila, tam se tam přeme snad ještě dnes.

Hanka Hilbertová, 3.B

Kategorie: Základy společenských věd