Návštěva Gabriela Damica


V úterý 13. listopadu nás opět navštívil francouzsky mluvící skorocizinec.
Tentokrát k nám paní PhDr. Dana Kašingová pozvala pana Gabriela Damica.
Gaby, jak jsme ho důvěrně oslovovali, nám vyprávěl o životě ve Francii a také o reáliích této země. Cestovali jsme spolu s jeho poutavým vyprávěním od severu na jih a u každé oblasti či regionu Gaby připojil několik zajímavostí. Svůj výklad doprovázel rozmáchlými a velmi neformálními gesty. Atmosféra tedy byla zcela uvolněná.
Na závěr poutavého povídání jsme Gabymu předali kytici bonbónů. A sdělili – no, spíše jsme si vykřičeli, že chceme přednášku další.
Beseda s Gabym byla velmi příjemným zážitkem a myslím, že by bylo velmi přínosné toto setkání co nejdříve zopakovat.
Adéla Kukelková, 3. A

A jak to vidí ostatní účastníci besedy?

• Byl velice extravagantní, mluvil velmi rychle a divně.
Marek Kocián, 3. B

• Byl to příjemný pán, se kterým jsem se nenudila. Těším se na něj zase.
Dominika Ludvíčková, 3. B

• Působil příjemným a trochu komickým dojmem. Proto nás jeho vyprávění bavilo, přestože to bylo hodně informací najednou.
Jiří Machů, 3. B

• Gabriel je skvělý a energický člověk, který nás přímo zahltil množstvím zajímavých informací o své zemi. Hodina pro mne byla velmi přínosná a zajímavá.
Eva Zorková, 3. A

• Byl velice bezprostřední a připravil si pro nás poutavé vyprávění o Francii a jejích částech.
Radim Keller, 3. A

• Jeho popis Francie byl velmi barvitý.
Jakub Hon, 3. A

• Velmi zajímavé, vtipné, bezprostřední. Klidně bych to absolvovala znovu.
Kateřina Havlická, 3. A

Kategorie: Cizí jazyky