Pohár TeamGym v Třebíči

V sobotu 12. října 2007 se studentky Slezského gymnázia zúčastnily Poháru TeamGym v Třebíči s mezinárodní účastí.


Poháru se celkem zúčastnilo 20 družstev ve 3 věkových kategoriích.
Družstvo Slezského gymnázia ve složení Halfarová Kateřina, Hintzová Adéla, Kubánková Lucie, Lešinská Lenka, Stošenovská Eva (všechny 4. C), Sedláčková Jana (2. C), Kociánová Radka, Foltysová Gabriela (3. A), Cvancigerová Gabriela (4. A) a Vehovská Lucie obsadilo 2. místo, zdolat naše gymnastky se podařilo pouze družstvu KSG Moravská Slavia Brno.
Závody v Třebíči patří mezi jedny z nejlépe obsazených a také organizačně zabezpečených v ČR. I pro naše gymnázium patří mezi ty, na které rády vzpomínáme a kde se rády vracíme.

Pro ty, kteří ještě neví co je to soutěž TeamGym. Soutěž TeamGym je složena ze 3 disciplín – pohybová skladba, akrobacie a trampolína.

Naše děvčata se jako první představila svou pohybovou skladbou,
která patří mezi naši silnější disciplínu. Pak následovala trampolína, kde jsme předvedly 3 řady skoků – salto schylmo, salto toporně s obratem o 180°
a přemet vpřed s obratem o 180° v 2. fázi. Jako třetí disciplínu jsme absolvovaly akrobacii, na které jsme zařadily ve 2 řadách salto. Bohužel akrobacie patří k dicsiplíně, kde máme ještě rezervy a na které musíme zapracovat. Ale pokud pomyslíme na podmínky, které máme pro trénink, myslím, že děvčatům patří veliký obdiv a poděkování za předvedené výkony.

Děkuji tedy všem děvčatům za reprezentaci naší školy, předvedené výkony
a budu se těšit na další boje na poli TeamGym.


Mgr. Kateřina Hertlová

Kategorie: Sport