Osudy, které nesmí být zapomenuty


4. 10. 2007 – Ve středu 26. září 2006 se studenti dějepisného semináře ze 3. ročníku vydali do prostor Masarykovy střední zemědělské školy v Opavě. Čekalo je zde setkání s panem Miloslavem Moulisem, mužem, který zažil a přežil nacistické vězení i pobyty v koncentračních táborech. Právě své nejniternější prožitky z této doby nám chtěl sdělit a my využili příležitosti, neboť lidí, kteří mohou vydat přímé svědectví tolik let po 2. světové válce ubývá.Pan Moulis se narodil v roce 1921, na počátku okupace mu tedy bylo 18 let. Se svými spolužáky z plzeňského gymnázia se ihned rozhodli k ilegální formě odporu a vytvořili odbojovou skupinu. Nedostatek zkušeností zanedlouho vedl k zatčení jejích členů – náš pamětník se dostal do fašistického vězení. Byl zatčen také jeho otec, se kterým se už pan Moulis nikdy neshledal. Po dvou a půl letech byl pan Moulis propuštěn, právě na Vánoce. O to horší muselo být nové zatčení v půli března a deportace do koncentračního tábora Osvětim. Jako mladý a práceschopný byl pan Moulis po čtyřech měsících převezen do pracovního tábora Buchenwald. Zde prožil také sklonek války, kdy uvěznění připravili povstání a převzali v táboře moc. Pomohla k tomu blízkost americké armády i snaha dozorců z řad SS zbavit se odpovědnosti za páchaná zvěrstva a nenápadně zmizet z tábora. 11. dubna 1945 tak nalezli vojáci spojeneckých armád tábor Buchenwald již de facto osvobozený.
Pan Moulis se po návratu domů věnoval studiu práv a publicistice. Je autorem mnoha článků a několika knih, do nichž vtělil řadu svých vzpomínek a zajistil tak těmto titulům autentičnost.
Se zaujetím jsme poslouchali jeho vyprávění a obdivovali v jeho věku výdrž, s jakou odpovídal na řadu dotazů, někdy obecnějších, jindy přímých, dokonce osobních. Ale Pan Moulis netajil žádný ze svých zážitků či pocitů. Právě otevřeností si nás, své posluchače získal.

Chceme poděkovat organizátorům setkání – Českému svazu bojovníků za svobodu, Matici slezské a MSZŠ Opava. Největší dík však zaslouží hlavní aktér setkání, pan Miloslav Moulis.

V knize To byl Buchenwald, jejímž autorem je Miloslav Moulis, naleznete text písně, která se stala posilou tamních vězňů. Přikládáme alespoň refrén:

Vzpomínky na Buchenwald těžko zblednou,
vždyť nám ho osud dal.
Teprve ten, kdo odtud vyjde jednou,
smí říci, co je svoboda.
My, Buchenwalde, osud neviníme,
za dráty plynou naše dni.
Chceme však žít, protože dobře víme,
že přijde den, kdy budem svobodni.
Chceme však žít, a dobře víme,
že přijde den, kdy budem svobodni.

Mgr. M. Hrstková

Kategorie: Dějepis