5. jubilejní Evropský den jazyků

„Multilingvální kompetence ve středoevropském prostoru“

30.10.2007 – PhDr. Eva Klímová, PhD., proděkanka Slezské univerzity pro vědu a zahraniční styky, zahájila 18. 9. 2007 v prostorách areálu FPF SU na Hauerově ulici slavnostně program 5. jubilejního ročníku EDJ pro 250 studentů druhých a třetích ročníků Slezského gymnázia v Opavě.
Snaha podpořit zájem žáků o výuku cizích jazyků se promítla i v doposud nejširší nabídce jazyků – tradičně v anglickém a německém, dále francouzském, italském, ruském a španělském. Semináře, besedy, kvízy, sledování filmů, poslech písní, diskuze, překlady, práce s on-line slovníky pokračovaly téměř ve všech prostorách areálu FPF SU na Masarykově třídě. A různorodých aktivit bylo opravdu hodně. Připomenuly nám všem, jak důležitá je v současné Evropě výuka jazyků ve spojitosti s interkulturním porozuměním a pracovní mobilitou.

Na úspěšném průběhu Evropského dne jazyků se podíleli vyučující Slezské univerzity – PhDr. Eva Klímová, PhD., Mgr. Jana Nálepová, PhD., Prof. Dr. phil. habil. Klaus Werner, Mgr. Lucie Vopravilová, Mgr. Lenka Sedlářová, Mgr. Lucie Vopravilová, Mgr. Martin Drápela, Mgr. Jan Vomlela a také vyučující Slezského gymnázia – PhDr. Dana Kašingová, Mgr. Dana Pavelková a Mgr. Kamil Plaček. Všem patří naše poděkování!

Fotografie můžete shlédnout ve fotogalerii.

A jaký bude EDJ 2008?

To záleží i na vás – posílejte nám své náměty a připomínky!
Zpráva z 5. ročníku EDJ.

pavelkova(at)slezgymopava.cz

Kategorie: Spolupráce se Slezskou univerzitou