Ceník kurzů

Ceník platný od 1. 9. 2012
POPLATKY ZA KURZY

Klasický kurz: 3500,- (2 vyuč. hodiny týdně / 54 vyuč. hodin za rok)

Konverzační kurz: 3500,- (2 vyuč. hodiny týdně / 54 vyuč. hodin za rok)

Příprava na jazykový certifikát: 3500,- (2 vyuč. hodiny týdně / 54 vyuč. hodin za rok)

Pro studenty a zaměstnance SGO: 2500,- (2 vyuč. hodiny týdně / 54 vyuč. hodin za rok)

Jazykový kurz pro podniky: 21000,- (2 vyuč. hodiny týdně / 54 vyuč. hodin za rok)*,**

Jazykový kurz pro podniky, lektor dochází na pracoviště firmy: 26400,- *,**

* Cena za celý kurz za počet do 6 posluchačů ve skupině včetně, při vyšším počtu dále za každého dalšího jednotlivce 2500,-.
** Uváděná hodinová dotace je v případě podnikových kurzů proměnná dle dohody s klientem.

Kategorie: Slezské jazykové centrum