Beseda s ředitelem Institutu SOKRATES

17. 9. 2007 – Ve čtvrtek 20. 9. 2007 od 8.00 do 8. 45 hod
se koná beseda s ředitelem Institutu SOKRATES p. Ing. Kotlánem.

Téma: Příprava studentů pro přijímací zkoušky na vysoké školy.

Místo: učebna 141
Institut SOKRATES je organizace akreditovaná Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy (akreditováno pod č. j. 28017/05-20/612), která se specializuje již desátý rok na přípravu studentů pro přijímací zkoušky na vysoké školy v rámci tzv. nultých ročníků. SOKRATES provádí také vlastní nakladatelskou činnost. Zároveň poskytuje studentům plný informační servis týkající se vysokých škol v ČR i v zahraničí prostřednictvím informačních center v Praze, Brně a Ostravě, popř. webových stránek http://www.fakulta.cz. Využít lze bezplatnou informační linku 800 100 570.

Branami společnosti SOKRATES prošlo více ne6 třicet tisíc spokojených studentů, kteří byli přijati na vysokou školu. Výhodou vzdělání u nás je desetiletá tradice a zkušenost, až 90% úspěšnost našich studentů u přijímacích zkoušek (neúspěšným studentům zdarma posoudíme přijímací test a zpracujeme „odvolání“), pozitivní reference a zejména záruka kvalifikovaných vysokoškolských pedagogů a výuky na vysokých školách.
Garantem vysoké kvality výuky je také spolupráce se společností SCIO, která zajišťuje přijímací řízení na většinu prestižních vysokých škol.

Kategorie: Aktuality